„Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat.”

John Bowlby

 

Punkt Terapeutyczno -Przedszkolny ,, Mila i Przyjaciele’’ działa na terenie Łobodna od lipca 2014 roku.  Jesteśmy placówką bezpłatną, w której wykwalifikowana kadra realizuje z dziećmi podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Dodatkowo prowadzimy następujące zajęcia terapeutyczne:

 • zajęcia z psychologiem,
 • terapia neurologopedyczna,
 • animaloterapia ( dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia),
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • fizjoterapia,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia taktylna,
 • muzykoterapia,
 • terapia stymulacyjna metodą Delacato
 • terapia widzenia / terapia słuchu
 • modyfikacja trudnych zachowań,
 • angielski,
 • terapia ręki ,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening słuchowy Johansena.


Oferujemy również wsparcie dla rodziców w postaci wskazówek do pracy indywidualnej w domu. Uważamy, że współpraca z rodzicami jest bardzo ważna i przekłada się na efektywność prowadzonych działań terapeutyczno-edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla wychowanków Punktu Terapeutyczno – Przedszkolnego „Mila i Przyjaciele” są bezpłatne. Rodzice są jedynie zobowiązani zaopatrzyć dziecko w wyprawkę przedszkolną i środki higieniczne.

 

 

Nasze motto:

 

" Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełniać, tylko ogniem,

 

który należy rozpalić."

 

ul .Nadrzeczna 1 42-125 Łobodno
google maps module for joomla 3