Rodzaj Terapii
Czas Cena
Dogoterapia
30-40 min
50zł
Terapia neurologopedyczna
50-60 min
70zł
Terapia psychologiczna
50–60 min
70zł
Terapia pedagogiczna
50–60 min
50zł
Terapia ręki
50-60 min
65zł
Terapia behawioralna
45-50 min
60zl
Zajęcia rewalidacyjne
50-60 min
50zł
  Makaton
50-60 min
60zł
Integracja Sensoryczna
50-60min  65zł 
Fizjoterapia
50-60 min
65 zł
Terapia stymulacyjna
metodą
Delacato
Diagnoza sekwencja Delacato
(miesięczna)
60zl
Modyfikacja zachowań trudnych i
niepożądanych
50-60min
60zl
Konsultacja specjalistyczna
( 2-3 terapeutów)
45–60 min
120 zł